Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Bức chân dung năm 1949 của Hồ Chủ tịch là do ai vẽ ?

>> Ghé thăm 4 gương mặt khổng lồ trên núi Rushmore


Blog Giao

Bức chân dung đó có chữ kí của họa sĩ, ở góc. Có thể xem là một đầu mối để lần tìm.

Gần đây, nhân sự kiện triển làm CCRĐ, những bức tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân được đề cập (xem thêm ở đây). Và cũng từ đó, xác nhận thêm, đó là một trong những họa sĩ đầu tiên của Việt Nam độc lập vẽ chân dung Hồ Chủ tịch.

Rồi cũng gần đây, nhân sự kiện Đèn cù, người ta lại đề cập đến một họa sĩ nữa từng vẽ chân dung Hồ Chủ tịch ở núi rừng Việt Bắc. Đó là Phan Kế An hiện đang ở Hà Nội, và đã qua tuổi 90. Ông vốn là một họa sĩ của tờ Sự thật thời ở ATK. Chẳng hạn bức sau, được xem là vẽ năm 1948:

Tranh của họa sĩ Phan Kế An vẽ thì đều thấy Hồ Chủ tịch mang kính, ở thời điểm năm 1948 (có thể xem một bức khác theo phân tích của bác Thiên Lý)

Hiện chưa rõ bức chân dung đã in trên sách năm 1949 là do họa sĩ nào vẽ. Không biết là họa sĩ Trung Quốc hay họa sĩ Việt Nam. Đó là bức chân dung sau (chú ý đến chữ kí ở góc):


Để tham khảo thêm, đây là bức có niên đại 1950 (trên bìa sách xuất bản tại Trung Quốc):